ReadyPlanet.com
dot

ภาพกิจกรรม > สร้างอาชีพให้ชุมชน

สร้างอาชีพให้ชุมชน

ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน และหลายๆอำเภอที่มีส่วนร่วมในเทศกาลงานยี่เป็ง 2017 จัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ทางเราไม่ได้มอบเงินให้เขา แต่เราสร้างงานให้ชาวบ้านทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ สร้างความสามัคคีให้แก่ชาวบ้าน


Copyright © 2017 All rights reserved by thaitabiyoki.com