ReadyPlanet.com
dot

ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานยี่เป็ง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ตัวอย่างกระทงเปลือกข้าวโพด
รายละเอียด:

เรากำลังสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้ให้กับตามชุมชนต่างๆ งานที่พวกเราตั้งใจทำ ตั้งใจสร้างเพื่อชุมชนและสังคม และเพื่อคนทั่วโลกจะได้รู้จักประเพณีอันดีงามของเราสืบไป

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : สร้างอาชีพให้ชุมชน
รายละเอียด:

ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน และหลายๆอำเภอที่มีส่วนร่วมในเทศกาลงานยี่เป็ง 2017 จัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ทางเราไม่ได้มอบเงินให้เขา แต่เราสร้างงานให้ชาวบ้านทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ สร้างความสามัคคีให้แก่ชาวบ้าน

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทดลองอาหารในงานยี่เป็ง 2017
รายละเอียด:

ทุกขั้นตอนของการเตรียมงานเราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงการทดสอบและคัดสรรรอาหารที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมไว้ต้อนรับผู้ร่วมงาน

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : ไร่กาแฟแม่แจ่ม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เมืองคองเชียงดาว​
รายละเอียด:

นาขั้นบันไดทุ่งนาเขียวขจี อากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติสวยๆที่อยู่รายล้อม

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2017 All rights reserved by thaitabiyoki.com