ReadyPlanet.com
dot

Yeepeng Festival
           
                

ประวัติความเป็นมา ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีเดือนยี่ คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย

งานประเพณีจะมีสามวันคือ

  • วันขึ้นสิบสามค่ำ หรือ วันดา เป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัด
  • วันขึ้นสิบสี่ค่ำ จะไปทำบุญกันที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากจน
  • วันขึ้นสิบห้าค่ำ จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ

ในช่วงวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ทำประตูป่า ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา และมีการจุดถ้วยประทีป(การจุดผางปะตี๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ความสำคัญของประเพณียี่เป็ง ตามวัฒนธรรมของล้านนาจะแบ่งโคมไฟออกเป็น 4 แบบ คือ 

  • แบบแรกเรียก "โคมติ้ว" หรือ โคมไฟเล็กที่ห้อยอยู่กับซีกไม้ไผ่ซึ่งผู้คนจะถือไปในขบวนแห่และนำไปแขวนไว้ที่วัด  
  • แบบที่สองเรียก "โคมแขวน"  ที่ใช้แขวนบูชาพระพุทธรูปแบบด้วยกันเช่น รูปดาว รูปตะกร้า โดยปกติจะใช้แขวนตามวัดหรือตามหิ้งพระก็ได้
  • แบบที่สามเรียก "โคมพัด" ทำด้วยกระดาษสาเป็นรูปกรวยสองอันพันรองแกนเดียวกันด้านนอกจะไม่มีลวดลายอะไรส่วนด้านในจะตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ในทางพุทธศาสนา

เมื่อจุดโคมด้านใน แสงสว่างจะทำให้เกิดเงาบนกรวย ด้านนอกก็จะเคลื่อนไหวคล้ายตัวหนังตะลุง

  • แบบสุดท้ายเรียก "โคมลอย" เป็นโคมใหญ่มีรูปร่างคล้ายบอลลูน ตัวโครงทำจากซีกไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษสา เมื่อจุดโคม ความร้อนจากเปลวไฟ จะทำให้โคมลอยตัวขึ้น 

การปล่อยโคมลอยนี้จะ ทำกันที่วัดหรือตามบ้านคน โดยเชื่อกันว่าโชคร้ายทั้งหลายจะลอยไปกับโคม
ที่มา:wikipedia                                               

           
                

                                           

Chiangmai yee-peng lanna international 2017 at Northern study Center Maerim Chiangmai. 

 Price Adult 3,500 baht (child height over 120 cm.equivalent price) 
 
 Child 1,750 baht /1 (Height not exceeding 120 cm.) 
Infant orchild height not exceeding 100 cm.Free of chage. 
 
** price includes insurance   ** Name -Surname -nationality for insurance** 
 
What will be: 
 
1. 1 ticket for 1 guest. 
2. 1Souvenir. 
3. Authentic lanna thai snacks, Desserts,foods and beverages (soft drink) 
4. Float banana leaf and flower krathong in the pond. 
5. 2 lanterns. 
6. Enjoy seeing Lanna & Thai culture exhibition. 
 
Schedule 3/11/2017 
 
18:00 - Arrive at Northern study Center. Pls.Plan your trip in advance in order to arrive at the event  
                one hour before the ceremony starts. (Before 20:00pm) 
18:30 - Well come all guests to the event.  
19:00 - Enjoy authentic Lanna Thai snacks., Desserts, Foods and Beverages. 
20:00 - Enjoy seeing Lanna &Thai culture exhibition float banana leaf and flower krathong in the Pond. 
21:00 - All guests and tourists enter the ceremony area. 
21:15 – Chanting and meditation before releasing sky lantern. 
21:30 - Sky lantern releasing ceremony to pay homage to the load Buddha. (1person=2lanterns) 
22:00 – End of ceremony
                                 Reservation tickets  thaiticketmajorCopyright © 2017 All Rights Reserved.