การจอง/ชำระเงิน

การจองโปรแกรมทัวร์และชำระเงิน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมทัวร์
https//clever-brokers.com
1.กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบทุกช่อง
2.แนบเอกสารการโอนเงินการจองโปรแกรมทัวร์
- ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชี ใช้เลขบัญชีตามด้านล่างนี้ 


- ในกรณี ชำระเงินด้วยบัญชี
PayPal คลิกที่ Icon PayPal ด้านล่างเพื่อชำระเงิน
http//clever-brokers.com/
3.เมื่อกรอกข้อมูลและชำระเงิน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเพื่อส่งข้อมูล
4.โทรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 062-254-2595 , 062-254-2596

ReadyPlanet.com
dot dot


       

       

    

      

HTTP//CLEVER-BROKERS.COM
Copyright © 2017 All rights reserved by thaitabiyoki.com